Bulgarian Bridge Federation

"СК спортен бридж - София"

IBN Състезател Годишно ело
Име и фамилия
1 0035 Дора Ангелова Неделчева 1.5336
2 0505 Панайот Димитров Николов 0.9798
3 0001 KIRIL V S 0.0000
4 0636 Александър Александров Манев 0.0000
5 0134 Александър Иванов Иванов 0.0000
6 0635 Ангел Василев Новков 0.0000
7 2063 Андрей Атанасов Ташев 0.0000
8 0666 Ванда Кирилова Садонкова 0.0000
9 0075 Васил Николов Георгиев 0.0000
10 0005 Георги Колев Караколев 0.0000
11 2606 Георги Цветанов Христов 0.0000
12 0077 Георги Стаматов Стаматов 0.0000
13 2777 Григор Христов Гегов 0.0000
14 0008 Златко Паунов Неделчев 0.0000
15 2403 Кирил Любенов Сивилов 0.0000
16 0166 Мариета Илиева Митева 0.0000
17 0444 Марта Ангелова Николова 0.0000
18 1971 Момчил Иванов Александров 0.0000
19 2304 Недко Валентинов Цветанов 0.0000
20 0121 Пенка Колева Бичева 0.0000
21 1531 Петър Кръстев Игнатов 0.0000
22 0146 Петър Ангелов Даскалов 0.0000
23 0440 Ралица Мирчева Мирчева 0.0000
24 4418 Росен Митев Георгиев 0.0000
25 3135 Руси Георгиев Хаджиев 0.0000
26 1063 Светлин Димитров Манов 0.0000
27 0100 Силвия Сашкова Исаева 0.0000
28 1199 Симона Илкова Бонева 0.0000
29 2345 Юри Илков Илков 0.0000