Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Подновена спортна лицензия от ММС

08.04.2016 / 00:00

УС на ББФ информира, че след успешно премината процедура, Българска Бридж Федерация е с подновена спортна лицензия от Министерство на младежта и спорта със срок на валидност до 06.04.2020 г.

Резултати