Bulgarian Bridge Federation

Курс за съдии

07.09.2020 / 00:00

От 21 до 23 август 2020 г. в бридж клуб "Сердика" се проведе петия курс за съдии по спортен бридж, организиран от ББФ. Участие взеха десет кандидата. Ръководители бяха Димитър Георгиев и Владислав Испорски. Обучението се проведе по утвърдена от УС на ББФ учебна програма, която включваше предварителна самоподготовка, лекции, упражнения, дискусии, входящ и изходящ тестове и онлайн обучение. Предвид краткото време, програмата беше натоварена, но подходящо подбраните теми и казуси създадоха интерес сред участниците. След добрите резултати, оценени комплексно, всички участници завършиха курс успешно и ще получат дипломи за завършено обучение, както и лиценз за правоспособност.

Пожелаваме успех на новите съдии!

 

УС на ББФ

Резултати