Bulgarian Bridge Federation

Съдийска комисия

 

Председател на СК

Димитър Георгиев

email: ctd@bridge.bg

 

Членове на СК:

Тодор Костадинов

Юрий Перец

Христо Дюлгеров

Валентина Петрова

 

Резултати