Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Даниела Димчева Колева-Инджева


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 10 0.0000