Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Стефка Петкова Паскалева


# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
1 "Спортен клуб Тим К1" - 0.6325