Bulgarian Bridge Federation

Петко Желязков Желязков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 6 1.2689