Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Петко Савов Илиев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 1 4.8532