Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Иван Нанев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Спортен клуб Тим К1" 0.0000