Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Мартин Димитров Марков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Радков" 15 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 5.7403
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 8.9041
4 ББФ - Симултанни турнири - 0.0000