Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Ивена Иванова Йорданова


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 28 0.0000