Bulgarian Bridge Federation

Тодор Стефанов Георгиев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 38 0.0000