Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Жеко Стоянов Жеков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Велбъжд - Бридж" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 1.9079
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 0.0000