Bulgarian Bridge Federation

Antonio Quaglia


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 22 0.0000