Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Стойчо Милков Босев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж плюс" - Пловдив 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 1.6724