Bulgarian Bridge Federation

Ранглиста

IBN Състезател Текущо ело Годишно ЕЛО на клубовете Годишно ело
Три имена Държавни първенства Лицензирани турнири
1 4004 Веселин Георгиев Величков 0.00 60.86 0.82 61.68
2 1313 Владислав Николов Испорски 0.00 56.29 0.00 56.29
3 4444 Колю Маринов Видев 0.00 56.29 0.00 56.29
4 0812 Николай Георгиев Кермедчиев 0.00 56.29 0.00 56.29
5 4224 Теню Русев Тенев 0.00 56.29 0.00 56.29
6 4039 Боян Тонев Тонев 0.00 48.67 0.00 48.67
7 5014 Радослав Йорданов Радев 0.00 48.67 0.00 48.67
8 6451 Йордан Пламенов Щерев 0.00 45.38 0.00 45.38
9 6042 Пламен Петков Христов 0.00 45.38 0.00 45.38
10 4028 Николай Емилов Василев 0.00 41.99 0.00 41.99
11 1550 Грозьо Ангелов Донев 0.00 39.31 0.00 39.31
12 4044 Живко Руменов Драганов 0.00 39.31 0.00 39.31
13 4000 Тони Илчев Русев 0.00 39.31 0.00 39.31
14 1001 Христо Георгиев Христов 0.00 39.31 0.00 39.31
15 0054 Диян Цветанов Данаилов 0.00 33.12 0.00 33.12
16 0101 Иван Бориславов Цончев 0.00 33.12 0.00 33.12
17 5115 Борислав Ненков Борисов 0.00 30.71 0.00 30.71
18 4409 Атанас Евтимов Ангелов 0.00 25.97 0.00 25.97
19 4110 Атанас Костадинов Мяхов 0.00 25.97 0.00 25.97
20 1419 Цветомир Груев 0.00 25.81 0.00 25.81
21 3321 Димитър Тодоров Митев 0.00 23.74 0.00 23.74
22 3099 Петър Делипетров 0.00 23.74 0.00 23.74
23 0066 Захари Стоилов Захариев 0.00 21.84 0.00 21.84
24 1414 Минчо Нейков Петков 0.00 18.23 2.45 20.68
25 4002 Иван Георгиев Величков 0.00 20.64 0.00 20.64
26 8802 Мирослав Иванов Василев 0.00 18.23 0.00 18.23
27 3101 Николай Петров Бебов 0.00 15.10 0.00 15.10
28 4650 Деан Александров Терзиев 0.00 14.76 0.00 14.76
29 4642 Кръстьо Атанасов Малинов 0.00 14.76 0.00 14.76
30 4620 Станислав Владимиров Гешев 0.00 14.76 0.00 14.76
31 4640 Стоян Николаев Николов 0.00 14.76 0.00 14.76
32 6175 Алекси Димитров Алексиев 0.00 14.32 0.00 14.32
33 6053 Светлан Петров Казаков 0.00 14.32 0.00 14.32
34 0024 Анна Лекова 0.00 13.09 0.00 13.09
35 1401 Емилиан Илиев Гогев 0.00 13.09 0.00 13.09
36 1811 Владислав Димитров Славов 0.00 12.61 0.00 12.61
37 1817 Юлиан Христов Христов 0.00 12.61 0.00 12.61
38 5056 Николай Сотиров Сотиров 0.00 12.32 0.00 12.32
39 3100 Георги Николов Лесов 0.00 11.06 0.00 11.06
40 6066 Васил Василев Гетов 0.00 8.37 0.00 8.37
41 6077 Велислав Георгиев Хараланов 0.00 8.37 0.00 8.37
42 2800 Людмил Йорданов Илиев 0.00 4.51 0.00 4.51
43 4234 Елена Иванова Колева 0.00 3.62 0.00 3.62
44 4233 Иван Колев Колев 0.00 3.62 0.00 3.62
45 6074 Юрий Елиас Перец 0.00 2.52 0.00 2.52
46 4077 Яница Колева Иванова 0.00 2.52 0.00 2.52
47 4087 Антон Димитров Петков 0.00 0.00 0.82 0.82
48 4015 Милена Димова Стефанова 0.00 0.00 0.82 0.82
49 4112 Данаил Петров Джапунов 0.00 0.22 0.00 0.22
50 0115 Владимир Георгиев Янков 0.00 0.00 0.00 0.00
51 4218 Георги Делчев Делинов 0.00 0.00 0.00 0.00
52 4049 Георги Стоименов Николов 0.00 0.00 0.00 0.00
53 4231 Георги Щерев Петров 0.00 0.00 0.00 0.00
54 4949 Георги Първанов Първанов 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0071 Делян Живков Иванов 0.00 0.00 0.00 0.00
56 1017 Елица Георгиева Чешитева 0.00 0.00 0.00 0.00
57 7632 Йордан Иванов Йорданов 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0404 Лъчезар Тодоров Пейчев 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0622 Момчил Момчилов Мончев 0.00 0.00 0.00 0.00
60 3967 Николай Красимиров Немигенчев 0.00 0.00 0.00 0.00
61 4014 Николай Иванов Стефанов 0.00 0.00 0.00 0.00
62 3180 Петър Николов Николов 0.00 0.00 0.00 0.00
63 4884 Селиатин Мехмед Шабан 0.00 0.00 0.00 0.00
64 1804 Стефка Петкова Паскалева 0.00 0.00 0.00 0.00
65 4054 Тошко Димитров Сталев 0.00 0.00 0.00 0.00

Резултати