Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Нормативна уредба

 

Протокол от заседание на УС / 25.03.2015

ПРОТОКОЛ

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

 

Днес, 25.03.2015 г .от 11.00 ч., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Присъствали: Тони Илчев Русев, Марта Ангелова Николова, Георги Стаматов Стаматов, Теню Русев Тенев, Колю Маринов Видев, Иван Нанев Иванов и Илиана Георгиева Христова.

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

1. Определяне на място, период и формат на провеждане на квалификационните състезания за избор на съставите на националните отбори по спортен бридж „OPEN“ и „Сеньори“, които да представят Република България на 42-рия Световен отборен бридж шампионат 2015 в Индия.

По т. 1 от дневния ред:

Представен бе списък на регистрираните отбори за участие в квалификационните състезания – 8 отбора за „OPEN“ и 3 отбора за „Сеньори“. След проведени разисквания членовете на Управителния съвет приеха с 6 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ следните решения:

1.1. Място на провеждане: АТМ Център Хотел -гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 131.

 

1.2. Период на провеждане: 23.04 – 26.04.2015 г.

    1.2.1. Начало на Капитанска среща „OPEN“ – 9:30 ч. на 23.04.2015 г.

    1.2.2. Начало на Капитанска среща „Сеньори“ 9:45 ч. на 23.04.2015 г.

 

1.3. Формат на състезанието

       1.3.1.      „OPEN“ – Нокаут срещи:

a.   ¼ Финал – 64 дона (софтуерно генерирани, индивидуални за всяка от 4-те срещи), жребий за определяне на отборите – противници при спазване на следната последователност на изтегляне: „Отбор – Домакин 1“, „Отбор – Гост 1“; „Отбор – Домакин 2“, Отбор – Гост 2“ и т.н. (Отборите – Домакин имат право да заемат места втори в сегменти 1, 3 и 5);

b.   ½ Финал – 64 дона (софтуерно генерирани, индивидуални за всяка от 2-те срещи), жребий за определяне на отборите – противници при спазване на същата последователност като за ¼ Финала (Отборите – Домакин имат право да заемат места втори в сегменти 1, 3 и 5);

c.  Финал - 96 дона (софтуерно генерирани), жребий за определяне на Отбор – Домакин, който заема място втори в сегменти 1, 3 и 5.

 

     1.3.2.      „Сеньори“ – 2 етапа:

a.  Предварителен етап: „всеки срещу всеки“, патън движение, 48 дона на мач (софтуерно генерирани); резултатите се изчисляват в VPs, като при равенство: първо се проверява резултатът от директната среща в VPs, при ново равенство – резултатът от директнара среща в IMPs, при ново равенство – общ сбор IMPs;  в края на предварителния етап отборът с най-малко VPs отпада, а първите два отбора продължават в етап Финал;

b.  Финал – 96 дона, софтуерно генерирани, победителят от предварителния етап е Отбор – Домакин и получава право да заема място втори в сегменти 1, 3 и 5.

 

1.4.  Резултатите (освен в предварителния етап "Сеньори") се изчисляват в IMPs.

 

1.5. За спечелване на среща е необходима разлика от поне 0,5 IMPs. При равенство на резултата се изиграват 4 допълнителни дона. При всяко следващо равенство след тях, се изиграват по 2 дона до постигане на разлика от 0,5 IMPs.

 

1.6. Разрешено е използването на всички видове системи за анонсиране. При използване на Brown Sticker Conventions е необходимо да се предоставят допълнителни формуляри за Brown Sticker Opening Bid/Overcall Announcement. При използване на HUM Systems или 3 и повече Brown Sticker Conventions е необходимо да се предоставят пълните системи за анонсиране.

 

1.7. Конвенционалните карти (WBF Standart CC), системите и допълнителните формуляри се изпращат в .pdf или .jpg формат на е-мейл: ctd@bridge.bg в срок до 24:00 ч. на 15.04.2015 г. За всеки ден закъснение се налага наказание от 3 импа на двойка.

 

Поради изчерпване на дневния ред  заседанието на УС беше закрито.

 

Тони Илчев Русев                     ..........................................

Марта Ангелова Николова         ..........................................

Георги Стаматов Стаматов       ..........................................

Теню Русев Тенев                     ..........................................

Колю Маринов Видев                ..........................................

Иван Нанев Иванов                   ..........................................

Илиана Георгиева Христова      ..........................................

Резултати