Bulgarian Bridge Federation

Десети двойков турнир за верига "Девин" за 2012 г.

11.12.2012 / 00:00 - 11.12.2012 / 00:00, София
Клубен, Двойков 0лв./Двойков
0 Участници в турнира 0 игри/1 сесия

На 11.12.2012 г. от 18:45 в бридж-клуб "King of clubs" ще се проведе десетият двойков турнир от верига "Девин" за 2012 година. Участниците заплащат САМО КЛУБНА ТАКСА в размер на : 3 лева за ученици и студенти, 5 лева за всички останали.
Веригите "Carlsberg", „Девин” и „Липов цвят” се състоят от по 10 на брой двойкови състезания, при които се спазва следния регламент:

При наличие на 5 маси /20 състезатели/ и повече се сформира награден фонд, като от всяка вноска се отделя 1 лв. 
Наградата за 1-во място е равна на броя на състезателите.
5 маси = 20 състезанели = 20 лв. за 1-во място
7 маси = 28 състезанели = 28 лв. за 1-во място
10 маси = 40 състезанели = 40 лв. за 1-во място

 

             - всяка двойка получава точки за ранглистата на съответната верига в размер на 2 точки за всяка двойка, класирана зад нея и на 1 точка за всяка двойка, с която има равно класиране

             - двойката, класирана на последно място получава 1 точка;

             - ранглистата е индивидуална и всеки състезател има право да играе с неограничен брой партньори

             - за участие във финалния турнир се класират със сигурност състезателите, класирани от 1 до 24 място

             - всеки от тези състезатели получава правото да участва във финалния турнир с произволно избран партньор, участвал в поне едно състезание от веригата

             - в крайното класиране всеки състезател участва с кери овър в размер на сумата от 5-те си най-високи резултати в 10-те турнира

             - право за участие във финалния турнир придобиват само състезатели, участвали в най-малко 3 турнира от съответната верига

             - кери овърът се добавя към победните точки на състезателя от финалния турнир, които са в размер на 5 точки за всяка двойка, класирана зад неговата и на 2 ,5точки за всяка двойка, с която има равно класиране. Последният във финала печели 1 точка


              - в случай на равен сбор от кери овъра и точките от финалния турнир, на по-предно място се класира състезателят, който е класиран по-напред във финалния турнир, а в случай на ново равенство (двамата състезатели са от една и съща двойка във финала) – състезателят, който има повече победи (2-ри, 3-ти и т.н. места) в 10-те състезания от веригата и ако отново има равенство двамата състезатели заемат едно и също място (респ. разделят наградния фонд за двете места по равно

Резултати