Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

ДП Смесени двойки 2017 - тотал

11.03.2017 / 21:00 - 12.03.2017 / 08:00, София
Първенство, Смесен двойков 0лв./Двойков
32 Участници в турнира 60 игри/3 сесии

Подтурнири:

Регистирани участници в турнира

# Състезатели
1 Живко Руменов Драганов (4044) - Лия Костова Костова (0750)
2 Стела Стоянова Алексиева (0330) - Хуан Николов Иков (1983)
3 Димитър Методиев Матакиев (0133) - Рая Тодорова Ганчева (0639)
4 Златко Паунов Неделчев (0008) - Дора Ангелова Неделчева (0035)
5 Пенка Колева Бичева (0121) - Борил Спасов Добродолски (0013)
6 Антон Оттов Антонов (2006) - Мариана Георгиева Рибарска (0030)
7 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Василка Сотирова Елиезер-Хаимова (0628)
8 Румен Иванов Лазаров (1499) - Микаела Георгиева Георгиева (1504)
9 Тошко Николов Василев (7543) - Биляна Николова Господарска (3075)
10 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Евгения Георгиева Рачева (8250)
11 Ангел Иванов Ванчев (3737) - Надежда Андреева Джуванова (3773)
12 Александър Атанасов Александров (0303) - Стефка Георгиева Върбанова (8000)
13 Владимир Балчев Михов (1023) - Елена Кирилова Михова (1202)
14 Дорина Христова Иванова (0044) - Асен Йосифов Кръчмарски (5761)
15 Иван Георгиев Величков (4002) - Милена Димова Стефанова (4015)
16 Радка Илиева Филкова (0057) - Методи Наумов Наумов (0097)
17 Светлин Димитров Манов (1063) - Валя Иванова Янева (1163)
18 Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811)
19 Георги Колев Караколев (0005) - Миряна Стефанова Митовска (0036)
20 Камелия Николова Рашкова (0785) - Рашко Христов Рашков (1388)
21 Тодор Тихолов Тихолов (3087) - Марина Николаева Койчева (0142)
22 Георги Първанов Първанов (4949) - Моника Димитрова Демирева (4945)
23 Цонка Василева Иванова (0125) - Андрей Петров Петренко (0169)
24 Велина Ветрушкова Костова (0038) - Слави Ангелов Алексиев (8225)
25 Теню Русев Тенев (4224) - Гергана Тенева Тенева (0757)
26 Цветана Тодорова Налбатска (3005) - Тодор Илиев Костадинов (3007)
27 Георги Николов Ралев (0448) - Даниела Петкова Григорова (2007)
28 Елица Георгиева Чешитева (1017) - Борис Петков Василев (2412)
29 Николай Цветанов Янински (2324) - Християна Стефанова Димитрова (0740)
30 Генка Александрова (3190) - Христо Атанасов Атанасов (3185)
31 Илиана Христова (0626) - Климентин Николайчев Николчев (0151)
32 Радослав Божанов Чипанов (0119) - Михаела Кирилова Николова (0124)

Резултати