Bulgarian Bridge Federation

Младежка двойкова бридж лига - първи кръг

14.12.2019 / 15:00 - 15.12.2019 / 14:00, София
Национален, Двойков 0лв./Двойков
0 Участници в турнира 52 игри/2 сесии
Въведение
Лигата се организира от Българската Бридж Федерация (ББФ).
Целта на лигата е да стимулира участието на младите български бриджори
на живи турнири. Наградите за призьорите ще бъдат под формата на
финансови пакети за покриване разноските по участието в открити турнири в
България.
 
Право на участието
Всеки български гражданин роден през 1994 год. или по-късно.
 
Формат
Ще бъдат проведени три двойкови турнира от по две сесии всеки.
За крайното класиране ще се зачитат резултатите от два от турнирите. Тези
състезатели участвали и в трите турнира, ще участват в крайното класиране с
двата си най-добри резултата.
На база крайното класиране от всеки турнир, всички участници ще получат
точки за генералното класиране. Схемата за разпределение на точките,
приложена по-долу, е според броя участници във всеки турнир.
Крайното класиране е индивидуално, състезатели могат да играят с различни
партньори в различните турнири.
 
Награди
Всички награди са под формата на финансови пакети в размер на 100 лв.
всеки, чрез които Българската Бридж Федерация (ББФ) ще покрие разноски
до тази стойност за участие в открити лицензирани турнири под егидата на
Федерацията.
 
Разпределение на наградите (индивидуално)
1. Три пакета за участие в турнири;
2. Три пакета за участие в турнири;
3. Два пакета за участие в турнири;
4. Два пакета за участие в турнири;
5. Един пакет за участие в турнири;
6. Един пакет за участие в турнири.
 
Равенство
Ако два или повече от състезателите завършат с равен брой точки, се гледат
следните критерии за разбиване на равенството:
1. Най-високо класиране в един от турнирите;
2. Най-висок процент регистриран в един от турнирите;
3. Най-голям брой топове в двата турнира.

Подтурнири:

Резултати