Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

Държавно първенство двойки - финал В

26.09.2020 / 04:00 - 26.09.2020 / 03:30,
Първенство, Двойков 0лв./Двойков
0 Участници в турнира 0 игри/1 сесия
Домакин на Държавното Двойково първенство  ще е вила "Юстина.
За настаняване - Стою Даракчиев 0885909860
Резервации за настаняване се извършват предварително!
Такса участие - 60 лв./дв
Краен срок за резервации - до 23.09.2020г.(Сряда)
 
                       Програма на Първенството
 
25.09.2020     12.30ч.-13.45ч.  -  Записване
 
                       14.00ч.-17.30ч. -  Първа квалификационна сесия
 
                       19.00ч.-22.30ч.  - Втора квалификационна сесия
 
26.09. 2020    09.30ч.-13.00ч.  - Трета квалификационна сесия
 
                       14:00                     Краен срок за регистрация за финал А и Б
 
                       15.00ч.-19.00ч.    - Финал А ( 1-8 кръг)
 
                       15.30ч.- 19.00ч.   - Финал Б
 
27.09.2020    09.30ч. - 13.30ч.   - Финал А ( 9-17 кръг)
 

                                                                                                                                                                         

 

ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА

ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАТА

НА НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ!

 

 

НАДДАВАНЕ

 1. Системи и конвенции: Забранено е използването на HUM и необичайни системи, както и на Brown Sticker конвенции! Откриванията на първо ниво трябва да съдържат минимум 8 HPC.
 2. БлъфиранеЗабранено е блъфирането с условни и конвенционални откривания и първи намеси, както и с конвенционални отговори след тях. Забранено е блъфирането с конвенционални отговори до 2 NT включително след натурални откривания или първи намеси. Системните блъфове от всякакъв вид са забранени. Забранени са всякакви конвенции за контрол на блъфа. Двойките със съвместен опит трябва да алертират всички възможни анонси, при които партньора има навика да блъфира. В конвенционалните карти задължително трябва да бъде упомената честотата на блъфиране. Присъждане при доказан блъф  невиновната страна получава по-добрия резултат от 60% или игралния резултат, а виновната страна – по-лошия резултат от 30% или игралния резултат.
 3. Процедура при игра с бидинг-боксове – анонс се счита за направен, когато бидинг-картата е извадена от бокса с явно намерение да бъде анонсирана, освен при недопустими анонси и очевидно погрешно извадена бидинг-карта.
 4. Алертиране:
 • правилната процедура за алертиране при използване на бидинг-боксове е използване на картата ALERT, която се показва по неоспорим начин от алертиращия, така че да бъде видяна от противника, който потвърждава, че е видял алерта.
 • При игра без паравани алертира партньора, а при игра с паравани - всеки играч алертира както своите обяви, веднага щом бъдат направени, така и обявите на партньора си, веднага щом таблата бъде върната от неговата страна на паравана.

Допускат се и други начини, но Отговорността за правилното предупреждаване на противниците чрез АЛЕРТ пада  изцяло върху алертиращия. Всяко отклонение от тази процедура ще се счита за дезинформация и може да бъде санкционирано.

Съгласно препоръките на СБФ относно алертирането, противниците трябва да питат за значението на дадените анонси с цел собствена защита (особено тези, които играят различни методи в зависимост от значението на даден противников анонс!).

При алертиране се използва политиката на ЕБЛ:

 • Алертират се всички обяви, които имат изкуствено или специално значение. (Не очаквайте, че противниците знаят, че играете Прецизна трефа!)
 • Алертират се всички обяви, които са уговорени между партньорите и не биха могли да бъдат разбрани от противниците.
 • Алертират се нефорсиращи скокови отговори в нов цвят след откриване или намеса, както и нефорсиращите отговори в нов цвят от непасувала ръка след откриване едно в цвят от партньора.
 • Ако не сте сигурни дали да алертирате или не, то алертирайте веднага и напишете необходимото обяснение.
 • Откриване 1 БК в границите 14-18 HPC и с балансирано разпределение не се алертира.
 • Не се алертират всички видове контри и стандартен Стеймън.
 1. Обяснения – при поискани обяснения съгласно П20 всеки играч, който има право да даде обяснения, е длъжен съгласно П75А и принципа на пълно разкриване на съвместните уговорки да даде пълни, ясни и точни обяснения относно направените уговорките и придобития съвместен опит.
 • При игра с паравани въпросите и отговорите се дават единствено в писмена форма! (Това се прави, за да може написаното да служи като доказателство пред съдията при евентуални проблеми, ако противника претендира, че не е разбрал.)
 • Всеки играч е длъжен съгласно П40А и принципа на пълно разкриване на съвместните уговорки да даде пълни, ясни и точни обяснения относно направените уговорките и придобития съвместен опит.
 • Не използвайте имена на конвенции за анонсиране, атаки или маркировки, за които не сте сигурни (или могат да имат различна трактовка)! Не използвайте имена на базови системи, ако сте променили значението на откриващи анонси! В противен случай може да се счете за подвеждане на противниците!
 • Ако играете вариращ БК – веднага напишете на листчето съответната точкова граница и възможни разпределения.
 • Двойките, използващи специални системи и или конвенции са изцяло отговорни за даването на пълни и точни писмени обяснения на противниците и при възникнало неразбирателство цялата тежест пада в/у тях.
 1. Процедура при игра с паравани:
 • N е отговорен за правилното поставяне на доновете на масата.
 • N-S са отговорни за движението на таблата (E-W не се намесват!). Ако E-W искат да регулират темпото на анонсите, то те могат да поставят анонса пред себе си на масата (а не на таблата) в рамките на 15-20 сек. и след това да го сложат в таблата! N-S също може да регулира темпото, посредством изкуствено забавяне движението на таблата (ок. 15-20 сек.)
 • След завършване на анонсирането правилният защитник прави своята атака със закрита карта.
 • Параванът се отваря задължително от защитник!
 • След отварянето на паравана, анонсите задължително стоят на масата и се прибират чак след като първоначалната атака бъде открита!!!
 • След откриване на първоначалната атака играчите прибират анонсите си, N маха таблата от масата, но контейнерът задължително остава в правилните посоки!
 • При сваляне на мора декларантът задължително мисли поне 15-20 сек. преди да изиграе първия ход от мора. Ако декларантът играе бързо, следващият защитник разполага с цялото време, което му е необходимо, без да се счита, че предава непозволена информация на партньора си относно цвета на първата взятка.
 1. Скок-обяви - използуването на STOP картата за обявяване е желателно. Използвай я винаги или никога! Дори и да не бъде използвана след скокова обява, пауза от 10-15 сек. се счита за нормално темпо, а при високите нива и до 20 сек.. Отговорността за контрол на темпото на масата се пада изцяло на играча, даващ скокова обява, който чрез STOP картата или по друг начин дава право на следващия на ред играч да анонсира. Ако наруши тази процедура, то няма право да претендира за нарушаване на темпото от противник.

 

СИГНАЛИ И МАРКИРОВКИ

Забранено е използването на шифровани сигнали. Съгласно дефиницията на СБФ това са сигнали, при които предаваната между защитниците информация остава скрита за декларанта поради използване на определени кодове, известни само на тях.

 

РАБОТА С BRIDGEMATES

Играчът на позиция N(Е от седящата двойка) на всяка маса въвежда резултатите в bridgemates. Задължително показва въведения резултат на противника от неговата страна на паравана.

 

КОНТЕСТАЦИИ

Всяка контестация срещу съдийско решение се подава до Апелативната комисия чрез Главния съдия с депозит от 50 лв. в рамките на обявения период за корекции. За контестация без основание депозита не се връща.

 

КОРИГИРАНЕ НА ЗАПИСИ

Съгласно П69 и П71 отказ от съгласие с противникова претенция за определен брой взятки може да бъде направен, но в рамките на обявения период за корекции.

Съгласно П79 в рамките на обявения период за корекции могат да бъдат коригирани предварително съгласувани и записани в протоколите бриджови резултати, за които трябва да бъдат представени неоспорими доказателства и от двете двойки, че са грешни! Самоволни поправки от играчите на записани резултати ще бъдат санкционирани!

 

ПЕРИОД ЗА КОРЕКЦИИ

30 мин след публикуване на резултатите от сесията.

 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ КАРТИ

Задължително е всички двойки да имат 2 еднакви и подробно попълнени конвенционални карти (EBL/WBF формат), които трябва да са поставени на масата. В съмнителните или неясни случаи, когато дадена двойка не може да докаже твърденията си относно направена обява, игра или атака с конвенционална карта и/или система, отсъждането ще бъде безусловно против нея.

Използваните от двойката конвенции трябва да бъдат описани подробно, а не само с имена.

 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ПЕЙДЖЪРИ

Забранено е използването на мобилни телефони и други IT устройства по време на игра. Всеки състезател, използващ подобни устройства в игралната зала по време на игра, получава автоматично процедурно наказание 30%.

 

ПУШЕНЕ

Пушенето в игралните зали е забранено. забранено е излизането от игралната зала заради пушене. Всеки състезател, нарушаващ това изискване получава автоматично процедурно наказание 30%.

 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАВАНЕ

Забранено е преждевременното ставане и напускане на местата по време на наддаването. Морът може да напуска масата единствено по уважителни причини след сваляне на картите си, но при съгласие на противниците. След приключване на игрите и преди края на кръга, състезател, но не и заедно със своя партньор, може да напуска масата по уважителни причини. На партньорите е забранено да дискутират игрите от текущата  сесия, с изключение на масата в присъствието на противниците. Абсолютно е забранено дискутиране на игрите от сесията в залата и на местата, определени за пушене.

Всеки състезател, нарушаващ без причина тази процедура, получава автоматично процедурно наказание 20%.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ТЕМПОТО ПРИ ИГРА С ПАРАВАНИ

1. Ако играч от другата страна на паравана при идването на таблата счете, че е имало нарушаване на темпото и в резултат на това би могло да има предаване на забранена информация, той трябва, съгласно П16Б2, да извика съдия. Той може да направи това в произволно време преди първоначалната атака да бъде направена и паравана отворен, но при условие, че противника от същата страна на паравана не оспорва забавянето, съдията може да бъде извикан и след края на разиграването.

2. При неспазване на описаното в т. 1 изискване съдията приема, че партньорът е обърнал внимание на нарушаването на темпото. В този случай той се произнася, че няма забавяне и следователно няма забранена информация. Забавяне на таблата до 20 сек. не се счита за значимо.

 

БАВНА ИГРА

Всеки състезател, който с постоянна бавна игра пречи на нормалното протичане на състезание, получава автоматично процедурно наказание – 20%. За постоянно бавна игра по преценка на съдия наказанията могат да бъдат увеличени.

 

ЗAМЕСТВАНИЯ

Главният съдия има право да определи заместник на отсъстващ играч, който не трябва да е регистриран в друга двойка.

 

 

ДУБЛИКАТИРАНЕ НА РАЗДАВАНИЯ

Всички срещи от финал А ще се играят с предварително дубликатирани игри, еднакви за всички.

 

ЗАЕМАНЕ НА МЕСТА

Препоръчва се на играчите да заемат своите места в началото на всяка сесия 5 мин. преди обявеното в часовия график време. Наказанията за закъснения в началото на сесия са 50% от топа и са автоматични.

 

ЗРИТЕЛИ

Първенството се провежда без зрители.

 

НЕТРЕТИРАНИ КАЗУСИ

За всеки възникнал и нетретиран казус в този регламент да се прави справка в официалните регламенти на EBL или WBF.

 

COVID ПРАВИЛА

По време на Държавното първенство ще се спазват всички противоепидемични правила, въведени със заповед на здравния министър.

 

 


                                                                                                                                                                          Държавно Първенство ДВОЙКИ  ‘2020

Финали А и В

 

 1. Схема на турнира:
 • Полуфинал – 3 сесии по 26(24)(…) игри всяка.
 • Финал A – 18 двойки, 1 сесия Хауел – барометър по 3 игри/кръг (51 игри общо). Финал В – 1 сесия 26(24) игри.
 1. Играе се на максимален запис.
 2. Класиране:
 • Равно класиране в сесия – равенствата се разбиват съгласно критериите, заложени в софтуера по подразбиране.
 • Крайно класиране – крайният процент се определя по следния начин: 33% от полуфинала, 67% от финала.
 1. Времетраене на един кръг - 17 мин. за 2 игри и 25 мин. за три игри. Времето между два последователни кръга е 2 мин.
 2. Временни резултати от барометъра се обявяват на всеки 3 кръга. За последните 4 кръга временни резултати не се обявяват.
 3. Наказания за закъснение в началото на кръга:
 • до 5 мин. - процедурно наказание 10% от топа. При недостиг на време за следващите игри се присъжда административен резултат 60%:40% за невиновната двойка.
 • повече от 5 мин. - процедурно наказание 20% от топа. При недостиг на време за следващите игри се присъжда административен резултат 60%:40% за невиновната двойка.
 • при пропускане на кръг по неуважителни причини – процедурно наказание 50% от топа – присъжда се административен резултат 60%:40% за невиновната двойка.
 • при неявяване за следваща сесия по неуважителни причини - отстраняване от състезанието и докладване на дисциплинарната комисия.
 1. Присъждане при закъснение в края на кръга:
 • наддаването не е завършило при обявяване край на кръга - играта се анулира и се присъжда административен резултат съгласно П12В1.
 • разиграването продължава в следващия кръг - играта се анулира и се присъжда административен резултат съгласно П12В1.
 1. Почиваща двойка получава административен резултат равен на техният среден процент за сесията.
 2. Изчислителни методи:
 • Топуване - Mitchell.
 • Коригиране - Neuberg

 

Резултати