Bulgarian Bridge Federation

Зона София - ДОП 2021

03.09.2021 / 11:00 - 05.09.2021 / 13:30, София
Първенство, Отборен 0лв./Отбор
9 Участници в турнира 128 игри/1 кръг

ДОП 2021 – зона „СОФИЯ“

Зоновата квалификация ще се проведе в периода   03-05.09.2021г. . Схема на игра:  Девет кръга х 16 дона (RR Всеки срещу всеки). Отборите заели първите три места получават квота за участие във Финала(А група) на ДОП 2021. 

       Крайното класиране за определяне на трите квоти за участие във финала на ДОП 2021 се определя като сбор от спечелените VP's от всеки отбор. 

     

                                               ПРОГРАМА:

 

ПЕТЪК 03.09. 

17.00ч. - Капитанска среща

17.30ч. - 1-ви кръг

20.00ч.  - 2-ри кръг

СЪБОТА 04.09.

10.00ч. - 3-ти кръг

12.30ч. - 4-ти кръг

14.30ч. - 16.00ч. - Обедна почивка

16.00ч. - 5-ти кръг

18.15ч. - 6-ти кръг

НЕДЕЛЯ 05.09. 

10.00ч. - 7-ми кръг

12.30ч. - 13.30ч. - Обедна почивка

13.30ч. - 8-ми кръг

15.45ч. - 9-ти кръг

Ще се играе всеки срещу всеки RR по 16 игри ( 2 полувремена по 8 игри с възможност за смяна на двойки на полувремето). Позволени са всякакви системи за анонсиране. Двойки употребяващи силно конвенционални системи и слабо популярни следва да изпратят копие от конвенционалната си карта на капитаните на противниковите отбори. По време на състезанието всяка двойка трябва да има по две конвенционални карти по една за всяка страна на паравана.

За участие в ДОП се допускат всички желаещи състезатели, които са членове на ББФ, притежаващи ИБН с декларирана клубна принадлежност и заплатили членски внос за 2021г ( в размер на 24 лв). Не се допускат за участие състезателите, които имат наложено наказание към момента на регистрацията на отборите, както и по време на провеждане на ДОП.

Срок за регистрация за определяне на квотите по зони: 31.07.2021г.  

Всички желаещи отбори трябва да дадат заявка за участие като изпратят email на office@thenet.bg не по-късно от 15.08.2021г

 Програмата и точните часове на зоновата квалификация в зона Сoфия за финалите на републиканското първенство ще бъде уточнена допълнително до 20.08.2021г.

Място на провеждане: СБК "СЕРДИКА"

Телефон за контакт 0888 510 151

email:  office@thenet.bg 

                                                                Комендант зона „София“:...................

                                                                                                           Мирослав Михайлов

                      Регистрирани отбори: 

1. ПЕРЕЛИК  ( Пламен Радойков - капитан, Стефан Стефанов, Кеворк Керпичиян, Иван Пенев)

2. СТАР ТРЕК ( Делян Иванов - капитан, Елица Георгиева, Борис Василев, Димитър Върбанов, Антон Георгиев, Михаил Захариев)

3. ЕЛИТ ( Момчил Мончев - капитан, Иван Минчев, Владимир Янков, Злати Георгиев, Златан Петров, Иван Павлов, Борислав Ризов)

4. ЛОПЕ де ВЕГА ( Светлин Манов - капитан, Валя Янева, Георги Ралев, Виктор Йотов, Петър Игнатов, Велислав Стефанов)

5. НЯМА ИЗНЕНАДА ( Захари Феров - капитан, Марк Андонов, Николай Василев, Гроздан Русинов, Петър Иванов, Тодор Павлов)

6. ФИЛ ( Владимир Филков - капитан, Венцислав Василев, Борислав Тричков, Веско Марков, Милен Цонев)

7. ЕЛИМИНАТОР ( Мирослав Михайлов - капитан, Миряна Митовска, Георги Георгиев, Станчо Иванов)

8. ДАРК  ( Рашко Рашков - капитан, Камелия Рашкова, Димитър Матакиев, Атанас Голев, Рая Тодорова, Роберт Кантецки)

9. НАЙТИНГЕЙЛ ( Слави Алексиев - капитан, Любляна Алексиева, Явор Балкански, Петър Гвоздев)

 

Регистирани участници в турнира

# отбор Състезатели
1 Няма изненада Николай Емилов Василев (4028) - Гроздан Тенев Русинов (4201) - Петър Борисов Иванов (5544) - Марк Антонов Андонов (6171) - Захари Лайош Феров (0172) - Тодор Иванов Павлов (0193)
2 Лопе де Вега Георги Николов Ралев (0448) - Светлин Димитров Манов (1063) - Валя Иванова Янева (1163) - Петър Кръстев Игнатов (1531) - Велислав Лъчезаров Стефанов (0623) - Виктор Игор Йотов (0187)
3 Перелик Стефан Андреев Стефанов (0011) - Кеворк Гарбис Керпичиян (0456) - Иван Петров Пенев (1718) - Пламен Кръстев Радойков (0117)
4 Дарк Камелия Николова Рашкова (0785) - Рашко Христов Рашков (1388) - Роберт Мирославов Кантецки (1963) - Атанас Костадинов Голев (0640) - Димитър Методиев Матакиев (0133) - Рая Тодорова Ганчева (0639)
5 Елиминатор Миряна Стефанова Митовска (0036) - Станчо Иванов Иванов (1011) - Георги Тодоров Георгиев (1528) - Мирослав Павлов Михайлов (1967)
6 Фил Владимир Емануилов Филков (0053) - Венцислав Иванов Василев (0179) - Борислав Иванов Тричков (0808) - Веселин Атанасов Марков (2861) - Милен Стоянов Цонев (0068)
7 Найтингейл Явор Данаилов Балкански (7310) - Петър Руменов Гвоздев (8701) - Слави Ангелов Алексиев (8225) - Любляна Стратева Алексиева (8234)
8 Елит Златан Петков Петров (5707) - Иван Йорданов Павлов (0707) - Злати Владимиров Георгиев (0220) - Момчил Момчилов Мончев (0622) - Иван Минчев Минчев (3179) - Борислав Красимиров Ризов (0114) - Владимир Георгиев Янков (0115)
9 Стар трек Антон Георгиев Георгиев (5702) - Михаил Симеонов Захариев (0332) - Елица Георгиева Чешитева (1017) - Димитър Георгиев Върбанов (2108) - Борис Петков Василев (2412) - Делян Живков Иванов (0071)

Резултати