Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

ДП Смесени двойки 2017 - тотал

11.03.2017 / 21:00 - 12.03.2017 / 08:00, София
Първенство, Смесен двойков 0лв. /Двойков
32 Участници в турнира 60 игри/1

Класиране

# Състезатели Резултат ELO
1 Георги Николов Ралев (0448) - Даниела Петкова Григорова (2007) 58.56 % 50.0000
2 Тодор Илиев Костадинов (3007) - Цветана Тодорова Налбатска (3005) 58.50 % 40.0000
3 Теню Русев Тенев (4224) - Гергана Тенева Тенева (0757) 56.44 % 30.0000
4 Слави Ангелов Алексиев (8225) - Велина Ветрушкова Костова (0038) 55.72 % 25.0000
5 Андрей Петров Петренко (0169) - Цонка Василева Иванова (0125) 55.39 % 20.0000
6 Георги Първанов Първанов (4949) - Моника Димитрова Демирева (4945) 55.28 % 18.0000
7 Марина Николаева Койчева (0142) - Тодор Тихолов Тихолов (3087) 54.50 % 16.0000
8 Рашко Христов Рашков (1388) - Камелия Николова Рашкова (0785) 54.28 % 14.0000
9 Георги Колев Караколев (0005) - Миряна Стефанова Митовска (0036) 53.89 % 12.0000
10 Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811) 52.94 % 10.0000
11 Светлин Димитров Манов (1063) - Валя Иванова Янева (1163) 52.11 % 0.0000
12 Методи Наумов Наумов (0097) - Радка Илиева Филкова (0057) 51.89 % 0.0000
13 Иван Георгиев Величков (4002) - Милена Димова Стефанова (4015) 51.61 % 0.0000
14 Асен Йосифов Кръчмарски (5761) - Дорина Христова Иванова (0044) 51.28 % 0.0000
15 Владимир Балчев Михов (1023) - Елена Кирилова Михова (1202) 51.11 % 0.0000
16 Александър Атанасов Александров (0303) - Стефка Георгиева Върбанова (8000) 51.06 % 0.0000
17 Ангел Иванов Ванчев (3737) - Надежда Андреева Джуванова (3773) 50.17 % 0.0000
18 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Евгения Георгиева Рачева (8250) 49.72 % 0.0000
19 Тошко Николов Василев (7543) - Биляна Николова Господарска (3075) 49.06 % 0.0000
20 Румен Иванов Лазаров (1499) - Микаела Георгиева Георгиева (1504) 48.28 % 0.0000
21 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Василка Сотирова Елиезер-Хаимова (0628) 47.00 % 0.0000
22 Антон Оттов Антонов (2006) - Мариана Георгиева Рибарска (0030) 46.78 % 0.0000
23 Пенка Колева Бичева (0121) - Борил Спасов Добродолски (0013) 46.17 % 0.0000
24 Златко Паунов Неделчев (0008) - Дора Ангелова Неделчева (0035) 45.83 % 0.0000
25 Димитър Методиев Матакиев (0133) - Рая Тодорова Ганчева (0639) 45.78 % 0.0000
26 Стела Стоянова Алексиева (0330) - Хуан Николов Иков (1983) 45.44 % 0.0000
27 Живко Руменов Драганов (4044) - Лия Костова Костова (0750) 44.94 % 0.0000
28 Борис Петков Василев (2412) - Елица Георгиева Чешитева (1017) 44.61 % 0.0000
29 Християна Стефанова Димитрова (0740) - Николай Цветанов Янински (2324) 43.56 % 0.0000
30 Генка Александрова (3190) - Христо Атанасов Атанасов (3185) 43.33 % 0.0000
31 Илиана Христова (0626) - Климентин Николайчев Николчев (0151) 43.22 % 0.0000
32 Михаела Кирилова Николова (0124) - Радослав Божанов Чипанов (0119) 41.56 % 0.0000

2017-03-10  Държавно първенство смесени двойки 2017 - Total

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 60. Average: 900.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank Pair Score   % Name                      M-ID  Club        

  1  10  1054 58.6 Даниела Григорова - Георги Ралев      2007 0448 Сф - Бс       
  2  33  1053 58.5 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов    3005 3007 КСБ Радков     
  3  30  1016 56.4 Гергана Тенева - Теню Тенев         0757 4224 КСБ Радков     
  4   4  1003 55.7 Велина Костова - Слави Алексиев       0038 8225 Сф - Пл       
  5  23  997 55.4 Цонка Иванова - Андрей Петренко       0125 0169 Сф         

  6   6  995 55.3 Моника Демирева - Георги Първанов      4945 4949 Дмгр        
  7  38  981 54.5 Марина Койчева - Тодор Тихолов       0142 3087 КСБ Радков     
  8   8  977 54.3 Камелия Рашкова - Рашко Рашков       0785 1388 Сф         
  9   1  970 53.9 Миряна Митовска - Георги Караколев     0036 0005 Сф         
 10   7  953 52.9 Капка Виденова - Владислав Славов      1805 1811 Пк         

 11  21  938 52.1 Валя Янева - Светлин Манов         1163 1063 СК Липов цвят    
 12   2  934 51.9 Радка Филкова - Методи Наумов        0057 0097 Сф         
 13   5  929 51.6 Милена Стефанова - Иван Величков      4015 4002 СтЗ         
 14  37  923 51.3 Дорина Иванова - Асен Кръчмарски      0044 5761 Сф - Бс       
 15  34  920 51.1 Елена Михова - Владимир Михов        1202 1023 Сф - K1       

 16  31  919 51.1 Стефка Върбанова - Александър Александров  8000 0303 ВТр - Сф      
 17  22  903 50.2 Надежда Джуванова - Ангел Ванчев      3773 3737 Пд - Бридж +    
 18  11  895 49.7 Евгения Рачева - Петър Даракчиев      8250 3001 Левски - Вила Юстина
 19  24  883 49.1 Биляна Господарска - Тошко Василев     3075 7543 БК Пловдив - Рзгр  
 20  26  869 48.3 Микаела Георгиева - Румен Лазаров      1504 1499 Сф         

 21  28  846 47.0 Василка Елизер-Хаимова - Красимир Симеонов 0628 1205 Сф         
 22  12  842 46.8 Мариана Рибарска - Антон Антонов      0030 2006 Сф         
 23  35  831 46.2 Пенка Бичева - Борил Добродолски      0121 0013 Сф         
 24  39  825 45.8 Дора Неделчева - Златко Неделчев      0035 0008 Сф         
 25  29  824 45.8 Рая Ганчева - Димитър Матакиев       0639 0133 Сф         

 26  40  818 45.4 Стела Алексиева - Хуан Иков         0330 1983 Сф         
 27  25  809 44.9 Лия Костова - Живко Драганов        0750 4044 Сф - СтЗ      
 28  27  803 44.6 Елица Чешитева - Борис Василев       1017 2412 Сф         
 29  32  784 43.6 Християна Димитрова - Николай Янински    0740 2324 Сл - КСБ Радков   
 30   9  780 43.3 Генка Александрова - Христо Атанасов    3190 3185 Мар - Пд      

 31  36  778 43.2 Илиана Христова - Климентин Николчев    0626 0151 Сф         
 32   3  748 41.6 Михаела Николова - Радослав Чипанов     0124 0119 Сф  

Резултати