Bulgarian Bridge Federation

ДП Смесени двойки 2018

10.03.2018 / 12:00 - 11.03.2018 / 14:00, София
Първенство, Смесен двойков 0лв. /Двойков
28 Участници в турнира 81 игри/1

Класиране

# Състезатели Резултат ELO
1 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151) 58.64 % 50.0000
2 Валя Иванова Янева (1163) - Светлин Димитров Манов (1063) 56.60 % 40.0000
3 Стефка Петкова Паскалева (1804) - Георги Стефанов Шоков (0999) 55.98 % 30.0000
4 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Марина Николаева Койчева (0142) 54.46 % 25.0000
5 Десислава Цанкова Малакова (4334) - Теню Русев Тенев (4224) 53.75 % 20.0000
6 Силвия Сашкова Исаева (0100) - Момчил Иванов Александров (1971) 53.66 % 18.0000
7 Иван Михайлов Иванов (3002) - Генка Александрова (3190) 53.32 % 16.0000
8 Даниела Петкова Григорова (2007) - Георги Николов Ралев (0448) 53.32 % 14.0000
9 Пенка Колева Бичева (0121) - Борил Спасов Добродолски (0013) 53.23 % 12.0000
10 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Евгения Георгиева Рачева (8250) 53.23 % 10.0000
11 Цонка Василева Иванова (0125) - Андрей Петров Петренко (0169) 51.95 % 0.0000
12 Матилда Поплилов (9001) - Лило Александров Поплилов (9000) 51.85 % 0.0000
13 Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811) 51.04 % 0.0000
14 Радка Илиева Филкова (0057) - Владимир Емануилов Филков (0053) 50.62 % 0.0000
15 Цветана Тодорова Налбатска (3005) - Тодор Илиев Костадинов (3007) 50.38 % 0.0000
16 Гергана Тенева Тенева (0757) - Добромир Лазаров Лазаров (0744) 50.05 % 0.0000
17 Мариана Георгиева Рибарска (0030) - Георги Цолов Гергов (0050) 49.34 % 0.0000
18 Лия Костова Костова (0750) - Николай Цветанов Янински (2324) 49.10 % 0.0000
19 Павлина Минева (0069) - Любомир Игнатов Игнатов (6060) 48.67 % 0.0000
20 Александър Атанасов Александров (0303) - Стефка Георгиева Върбанова (8000) 48.62 % 0.0000
21 Камелия Николова Рашкова (0785) - Рашко Христов Рашков (1388) 48.15 % 0.0000
22 Рая Тодорова Ганчева (0639) - Георги Тодоров Георгиев (1528) 47.25 % 0.0000
23 Борис Петков Василев (2412) - Елица Георгиева Чешитева (1017) 47.10 % 0.0000
24 Дорина Христова Иванова (0044) - Асен Йосифов Кръчмарски (5761) 46.63 % 0.0000
25 Биляна Николова Господарска (3075) - Тошко Николов Василев (7543) 45.39 % 0.0000
26 Слави Ангелов Алексиев (8225) - Любляна Стратева Алексиева (8234) 43.68 % 0.0000
27 Габриела Пламенова Калчева (5818) - Христо Милков Дюлгеров (5727) 37.37 % 0.0000
28 Надежда Андреева Джуванова (3773) - Петко Нанев Дончев (3434) 36.61 % 0.0000

2018-03-10  National_Mix Tourney_2018 - After Session 3

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 81. Average: 1053. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank Pair Score   % Tie   Name                     1   2   3 

  1   5  1235 58,6      Светла Ненова - Стефан Георгиев     54,3 56,0 65,7
  2   7  1192 56,6      Валя Янева - Светлин Манов         58,3 60,4 51,1
  3  19  1179 56,0      Стефка Паскалева - Георги Шоков      48,3 56,6 63,1
  4  11  1147 54,5      Марина Койчева - Красимир Симеонов     52,1 54,8 56,4
  5  25  1132 53,8      Деси Малакова - Теню Тенев         53,8 55,1 52,3

  6  28  1130 53,7      Силвия Исаева - Момчил Александров     56,3 50,0 54,7
  7  22  1123 53,3 1 57,7 Генка Александрова - Иван Иванов     54,0 48,3 57,7
  8  14  1123 53,3 1 54,7 Даниела Григорова - Георги Ралев     52,1 54,7 53,1
  9  15  1121 53,2 2    Пенка Бичева - Борил Добродолски      49,6 52,8 57,3
 10  26  1121 53,2 0    Евгения Рачева - Петър Даракчиев     49,6 50,9 59,3

 11  24  1094 51,9      Цонка Иванова - Андрей Петренко      50,9 48,0 57,0
 12  27  1092 51,9      Матилда Поплилов - Лило Поплилов      56,3 54,0 45,3
 13  17  1075 51,0      Капка Виденова - Владислав Славов    47,0 59,0 47,2
 14   6  1066 50,6      Радка Филкова - Владимир Филков      51,9 53,4 46,6
 15   4  1061 50,4      Цветанка Налбантска - Тодор Костадинов  52,3 49,9 49,0

 16  21  1054 50,0      Гергана Тенева - Добромир Лазаров     57,0 43,4 49,7
 17  10  1039 49,3      Мариана Рибарска - Георги Гергов      57,1 48,7 42,2
 18  29  1034 49,1      Лия Костова - Николай Янински       49,3 52,6 45,4
 19   8  1025 48,7      Павлина Минева - Любомир Игнатов     47,0 50,9 48,1
 20  12  1024 48,6      Стефка Върбанова - Александър Александров 54,7 41,5 49,7

 21   3  1014 48,1      Камелия Рашкова - Рашко Рашков       41,7 45,4 57,3
 22  23  995 47,2      Рая Тодорова - Георги Георгиев       49,3 49,0 43,4
 23   9  992 47,1      Елица Георгиева - Борис Василев      42,7 49,0 49,6
 24   1  982 46,6      Дорина Иванова - Асен Кръчмарски     49,3 55,0 35,6
 25  18  956 45,4      Биляна Господарска - Тошко Василев    43,4 40,6 52,1

 26  13  920 43,7      Любляна Алексиева - Слави Алексиев    40,0 48,0 43,0
 27  16  787 37,4      Габриела Калчева - Христо Дюлгеров    36,3 39,9 35,9
 28   2  771 36,6      Надежда Джуванова - Петко Дончев     45,4 32,2 32,2

Резултати