Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

44-ти МБФ, Конгрес Варна - Калин Караиванов Тотал

06.08.2020 / 18:30 - 08.08.2020 / 22:30, Варна
Конгрес "Варна" 2020 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
                                                                         Квал.I+II % Финал % Тотал
1 Peter Darakchiev - Krasimir Yankov 1420.89 54.65 209 66.99 121.64
2 Radoslav Radev - Stanislav Nedkov 1534.30 59.01 181 58.01 117.02
3 Vasil Valchev - Jacek Lesniczak 1527.91 58.77 175 56.09 114.86
4 Dessislava Malakova - Steliana Ivanova 1564.94 60.19 170 54.49 114.68
5 Stefan Skorchev - Nikolay Vassilev 1421.09 54.66 181 58.01 112.67
6 Venisav Kolev - Orlin Goranov 1453.68 55.91 154 49.36 105.27
7 Momchil Manchev - Vladimir Yvanov 1442.48 55.48 155 49.68 105.16
8 Pavel Ivanov - Kiril Ivanov 1449.79 55.76 149 47.76 103.52
9 Marek Czerepak - Tomasz Spodenkiewicz 1500.59 57.72 142 45.51 103.23
10 Maciej Dobrzynski - Stanislaw Pajak 1435.09 55.20 149 47.76 102.95
11 Marincho Marinov - Cvetomir Gruev 1481.18 56.97 143 45.83 102.80
12 Milko Slavov - Ivan Alexandrov 1460.86 56.19 145 46.47 102.66
13 Valentin Dumitru - Dragos Iordache 1564.17 60.16 129 41.35 101.51
14 Marek Witek - Wojciech Soltysiak 1426.00 54.85 102 32.69 87.54

Резултати