Bulgarian Bridge Federation

Държавно първенство - двойки 2021 - тотал

18.04.2021 / 18:00 - 17.04.2021 / 23:00,
Първенство, Двойков 0лв. /Двойков
14 Участници в турнира 52 игри/1

Класиране

# Състезатели Резултат ELO
1 Александър Иванов Стоянов (0969) - Христо Георгиев Христов (1001) 57.00 % 150.0000
2 Георги Колев Караколев (0005) - Диян Цветанов Данаилов (0054) 56.00 % 125.0000
3 Захари Стоилов Захариев (0066) - Ангел Иванов Ванчев (3737) 56.00 % 100.0000
4 Стефан Неделчев Иванов (7800) - Георги Николов Ралев (0448) 55.00 % 90.0000
5 Красимир Борисов Симеонов (1205) - Златко Паунов Неделчев (0008) 52.00 % 80.0000
6 Светла Христова Ненова (6071) - Стефан Георгиев Георгиев (6151) 51.00 % 70.0000
7 Колю Маринов Видев (4444) - Теню Русев Тенев (4224) 51.00 % 65.0000
8 Петър Стоев Даракчиев (3001) - Стоян Николаев Николов (4640) 51.00 % 60.0000
9 Христо Спасов Иванчев (0029) - Климентин Николайчев Николчев (0151) 50.00 % 55.0000
10 Димо Христов Желязков (3113) - Тодор Илиев Костадинов (3007) 49.00 % 50.0000
11 Румен Иванов Лазаров (1499) - Злати Владимиров Георгиев (0220) 48.00 % 45.0000
12 Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811) 47.00 % 40.0000
13 Валери Здравков Йовчев (1403) - Иван Денчов Младенов (1219) 46.00 % 35.0000
14 Стефка Петкова Паскалева (1804) - Йордан Иванов Йорданов (7632) 44.00 % 30.0000
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

Rank Score Name                     M-ID   A  S3  S2  S1

  1 57,80 Александър Стоянов - Христо Христов    0969 1001 38,44 6,99 6,82 5,55
  2 56,47 Диян Данаилов - Георги Караколев     0054 0005 37,90 5,94 6,57 6,06
  3 56,13 Ангел Ванчев - Захари Захариев      3737 0066 39,30 5,44 5,30 6,09
  4 55,44 Георги Ралев - Стефан Иванов       0448 7800 36,18 6,89 5,58 6,77
  5 52,04 Златко Неделчев - Красимир Симеонов    0008 1205 32,43 7,21 5,90 6,50

  6 51,78 Светла Ненова - Стефан Георгиев      6071 6151 34,25 6,23 5,50 5,81
  7 51,50 Колю Видев - Теню Тенев          4444 4224 34,57 6,76 5,39 4,79
  8 51,48 Петър Даракчиев - Стоян Николов      3001 4640 33,61 6,59 5,52 5,77
  9 50,65 Климентин Николчев - Христо Иванчев    0151 0029 32,10 6,35 6,49 5,70
 10 49,01 Димо Желязков - Тодор Костадинов     3113 3007 31,14 5,19 6,38 6,30

 11 48,11 Злати Георгиев - Румен Лазаров      0220 1499 31,03 5,38 5,70 6,00
 12 47,85 Владислав Славов - Капка Виденова     1811 1805 30,60 5,13 6,64 5,48
 13 46,95 Иван Младенов - Валери Йовчев       1219 1403 29,42 5,61 5,55 6,37
 14 44,76 Стефка Паскалева - Йордан Йорданов    1804 7632 28,02 5,50 6,06 5,18

 

* А - финал А, тежест 0,67
  S1 - първа квалификационна сесия, тежест 0,11
  S2 - втора квалификационна сесия, тежест 0,11
  S3 - трета квалификационна сесия, тежест 0,11
  S1+S2+S3 = 0,33

Резултати