Bulgarian Bridge Federation

Bridge Club Haskovo

IBN Participant Year elo
First and last name
1 4218 Gеorgi Dеlchеv Dеlinov 2.1070
2 4207 Ivan Margaritov Bakalov 2.0083
3 4206 Bojidar Tenev Sybеv 0.8398
4 4212 Sasho Velichkov Yanеv 0.3744
5 4205 Gеorgi Petkov Mitrеv 0.3631
6 4244 Vladimir Andrееv Andrееv 0.3506
7 0762 Daniel Ivov Ignatov 0.0000
8 0359 Ivan Jordanov Tsonchev 0.0000
9 4273 Miroslav Slavchev Stoychev 0.0000
10 4263 Ognyan Vanchev Angеlov 0.0000
11 0759 0.0000
12 0642 Georgi Ivanov Tonchev -0.2023