Bulgarian Bridge Federation

Zona Zapad - DOP 2021

31.07.2021 / 06:30 - 01.08.2021 / 15:00,
Първенство, Отборен 0/Team
7 0 /1

ДОП 2021 – зона „ЗАПАД“

Зоновата квалификация ще се проведе в периода   30.07.2021 -  01.08.2021г.

Ще се играят мачове по 16 или 20 игри в зависимост от броя на регистрираните отбори. Позволени са всякакви системи за анонсиране. Двойки употребяващи силно конвенционални системи и слабо популярни следва да изпратят копие от конвенционалната си карта на капитаните на противниковите отбори. По време на състезанието всяка двойка трябва да има по две конвенционални карти по една за всяка страна на паравана.

За участие в ДОП се допускат всички желаещи състезатели, които са членове на ББФ притежаващи ИБН с декларирана клубна принадлежност и заплатили членски внос за 2021г ( в размер на 24 лв). Не се допускат за участие състезателите които имат наложено наказание към момента на регистрацията на отборите, както и по време на провеждане на ДОП.

Всички желаещи отбори трябва да дадат заявка за участие като изпратят email с тимов лист на val_fireman@abv.bg не по-късно от 20.07.2021г

Схемата за игра и точните часове на зоновата квалификация в зона Сoфия за финалите на републиканското първенство ще бъде уточнена допълнително в зависимост от броя на записаните отборите.

Място на провеждане: гр. Кюстендил 

Телефон за контакт 0898 765 669

email:  val_fireman@abv.bg

                                                                Комендант зона „ЗАПАД“:...................

                                                                                                           Валери Йовчев

Registered players

# отбор Players
1 БОНСИСТ Емилиан Илиев Гогев (1401) - Анна Костадинова Лекова (0024) - Траян Борисов Христов (0028) - Цветелин Христов Коев (1394) - Хуан Николов Иков (1983) - Борил Спасов Добродолски (0013)
2 Ню Бридж Валери Здравков Йовчев (1403) - Дорина Христова Иванова (0044) - Иван Денчов Младенов (1219) - Асен Йосифов Кръчмарски (5761)
3 Струма Иво Георгиев Велков (1400) - Борислав Димитров Кръстев (1402) - Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811) - Румен Любенов Кованджийски (1815)
4 БК ЧЕЛОПЕЧ Иван Нанев (0023) - Грозьо Ангелов Донев (1550) - Мирослав Павлов Михайлов (1967) - Пламен Петков Христов (6042) - Живко Руменов Драганов (4044) - Росен Георгиев Гунев (1968) - Йордан Пламенов Щерев (6451) - Атанас Георгиев Тимев (4525)
5 КЮСТЕНДИЛ 21 Николай Стойнев Зарев (1404) - Петър Цветков Петров (1407) - Димитър Симеонов Стоянов (1408) - Красимир Христов Димитров (1425) - Любомир Раденков Укалски (1430)
6 СИРИУС Иван Харалампиев Въжаров (2050) - Любомир Иванов Мазнов (2056) - Пламен Димитров Асенов (2061) - Чавдар Андреев Андреев (8227) - Светлин Ангелов Антонов (8224)
7 БОБИ Цонка Василева Иванова (0125) - Андрей Петров Петренко (0169) - Георги Цанков Георгиев (1348) - Кирил Димитров Смирнов (2227)

Results