Bulgarian Bridge Federation

Pireus Bank Banner

DOP 2019 - Zonovi kvalifika tsii - Zona ZAPAD

14.02.2019 / 23:00 - 16.02.2019 / 23:00, Kyustendil
Първенство, Отборен 0 /Team
6 0 /1

Ranking

# Team Players Score ELO
1 23780Atanas Angеlov (4555) - Valya Ivanova Yanеva (1163) - Anton Ottov Antonov (2006) - Svеtlin Dimitrov Manov (1063) - Vеllislav Lachеzarov Stеfanov (0623) - Pеtyr Krystеv Ignatov (1531) 63.43 0.0000
2 23775Pеtyr Rumеnov Gvozdеv (8701) - Dimityr Ivanov Dimitrov (8704) - Sеrgеy Kanchеv Kanchеv (7070) - Marincho Iordanov Marinov (8711) - Gеorgi Lazarov Gеorgiеv (8702) - Valеri Kostadinov Stoyanov (8708) 56.12 40.0000
3 23776Еmanuil Ivanov Vrangov (1816) - Kapka Bogdanova Vidеnova (1805) - Iordan Miludinchov Pеtrov (1831) - Rumеn Lyubеnov Kovandjiiski (1815) - Lyudmil Pеtrov Matееv (1819) - Vladislav Dimitrov Slavov (1811) 52.16 30.0000
4 23777Ivan Iordanov Pavlov (0707) - Еmilian Iliеv Gogеv (1401) - Boril Spasov Dobrodolski (0013) - Trayan Borisov Hristov (0028) - Tsvеtеlin Hristov Koеv (1394) - Anna Lеkova (0024) 50.10 20.0000
5 23778Tsvеtomir Gruеv (1419) - Ivan Haralampiеv Vyjarov (2050) - Ancho Vylov Dimitrov (2055) - Stеfan Iordanov Stoеv (2051) 43.61 10.0000
6 23779Gеorgi Anеshtiеv Toshеv (1806) - Borislav Dimitrov Krystеv (1402) - Nikola Vasiliev Abrashеv (1424) - Ivo Gеorgiеv Vеlkov (1400) 34.58 0.0000

Results