Bulgarian Bridge Federation

"Бридж клуб Сливен"

IBN Състезател Годишно ело
Име и фамилия
1 5707 Златан Петков Петров 5.5778
2 5757 Петко Савов Илиев 4.8532
3 5712 Живко Динев Иванов 3.0476
4 5735 Йордан Русев Русев 2.3666
5 5721 Стефан Димитров Турсунлийски 1.5377
6 5718 Петко Желязков Желязков 1.2689
7 5738 Георги Стефанов Айрянов 1.0319
8 0740 Християна Стефанова Димитрова 0.9832
9 5727 Христо Милков Дюлгеров 0.9832
10 5777 Георги Христов Георгиев 0.4850
11 5775 Добрин Иванов Колев 0.4303
12 5708 Георги Христов Таргов 0.4041
13 0737 Рада Стефанова Георгиева 0.4041
14 5703 Борис Христов Борисов 0.0535
15 9883 Antonio Quaglia 0.0000
16 5701 Анатоли Петров Коничев 0.0000
17 5761 Асен Йосифов Кръчмарски 0.0000
18 5704 Валентин Кръстев Върбанов 0.0000
19 5818 Габриела Пламенова Калчева 0.0000
20 5700 Димитър Николов Гюров 0.0000
21 5798 Димитър Димов Димов 0.0000
22 5739 Димитър Тодоров Димитров 0.0000
23 5709 Добри Стефанов Маргенов 0.0000
24 5710 Желязко Стефанов Попов 0.0000
25 5731 Иван Йорданов Йорданов 0.0000
26 0292 Иван Алексиев Алексиев 0.0000
27 5714 Иван Георгиев Марков 0.0000
28 5801 Ивена Иванова Йорданова 0.0000
29 5850 Калчо Минчев Димитров 0.0000
30 5734 Красимир Василев Куртев 0.0000
31 5790 Кремена Илиева Капитански 0.0000
32 5728 Кънчо Тодоров Жеков 0.0000
33 5717 Митко Динков Добрев 0.0000
34 5807 Михаил Тодоров Попов 0.0000
35 5752 Пламен Петков Петров 0.0000
36 5719 Пламен Асенов Тачев 0.0000
37 5730 Стоил Георгиев Стоилов 0.0000
38 5802 Тодор Стефанов Георгиев 0.0000