Bulgarian Bridge Federation

"Бридж клуб Академик" - Пловдив

"Бридж клуб "Академик"-Пловдив е създаден и регистриран през 1993 година като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Целите на сдружението са: да развива спорта бридж, да пропагандира спорта бридж сред студентите и учениците, да представлява този спорт пред държавните и общински власти, вътрешни и международни спортни организации. Бридж клуб "Академик"-Пловдив организира и провежда състезания по спортен бридж, както и участва в такива. Изготвя и осъществява програми за развитието на спорта бридж.

"Бридж клуб "Академик"-Пловдив организира и провежда всяка година:

Втората седмица на месец юли Национален турнир по спортен бридж "АКАДЕМИК" под патронажа на Община Пловдив. Турнирът се състои от две части:

  • Двусесиен двойков турнир Мемориал "Н. Бояджиев"
  • Отборен турнир за купата на "Община Пловдив"

Последната седмица на месец ноември студентски двойков турнир за купа "8 декември". През месец април, седмицата преди Велиkден, студентски отборен турнир за купа "АКАДЕМИК". Организира и провежда регионални турнири в по случай национални бележити дати като 3 март, 24 май, 6 септември и други.

Членове

Виж всички