Bulgarian Bridge Federation

"Клуб за състезателен бридж Асо Пика"

IBN Състезател Годишно ело
Име и фамилия
1 9218 Alexandra Guja 0.0000
2 9558 Braia Aleksandrа 0.0000
3 9509 Iancu Bacalu 0.0000
4 9033 Irina Filimon 0.0000
5 9078 Sorin Bildea 0.0000
6 6025 Александър Димитров Панайотов 0.0000
7 6008 Атанас Кирилов Иванов 0.0000
8 0344 Благовест Яков Благоев 0.0000
9 6404 Валентина Атанасова Петрова 0.0000
10 6016 Васил Стефанов Вълчев 0.0000
11 6205 Венцислав Дорелов Славов 0.0000
12 0288 Владимир Кирилов Маджиров 0.0000
13 0322 Даниела Димитрова Симеонова 0.0000
14 6402 Драганка Атанасова Георгиева 0.0000
15 6148 Емил Николов Атанасов 0.0000
16 6176 Иван Александров Иванов 0.0000
17 6160 Кирил Атанасов Иванов 0.0000
18 8725 Красимир Любомиров Димитров 0.0000
19 0287 Любен Маринов Липчев 0.0000
20 6173 Маргарита Иванова Борисова 0.0000
21 6206 Мариан Стефанов Томов 0.0000
22 6076 Мариана Тинчева Русева 0.0000
23 6187 Милко Петров Славов 0.0000
24 6110 Михаил Филипов Недялков 0.0000
25 6168 Огнян Тодоров Николов 0.0000
26 6185 Паша Калинова Караиванова 0.0000
27 6103 Петър Вълков Петров 0.0000
28 6162 Пламен Георгиев Янчев 0.0000
29 0289 Росен Юлчев Гочев 0.0000
30 6153 Румян Манчев Христов 0.0000
31 6071 Светла Христова Ненова 0.0000
32 6164 Светлодара Крумова Христова 0.0000
33 6116 Симеон Иванов Иванов 0.0000
34 6007 Стелияна Петрова Иванова 0.0000
35 6401 Стефан Цонев Георгиев 0.0000
36 6151 Стефан Георгиев Георгиев 0.0000
37 6105 Стоян Вутов Стоянов 0.0000
38 6155 Теодора Георгиева Пенева 0.0000
39 6108 Тончо Василев Чобанов 0.0000
40 0326 Трифон Христов Ковачев 0.0000