Bulgarian Bridge Federation

"Клуб по спортен бридж - Стара Загора"

IBN Състезател Годишно ело
Име и фамилия
1 3033 Панчо Колев Панев 21.4669
2 4007 Борислав Илиев Симов 21.2358
3 4009 Динко Колев Донев 21.2358
4 4014 Николай Иванов Стефанов 19.4525
5 0220 Злати Владимиров Георгиев 15.7411
6 4021 Иван Илиев Йотов 13.5523
7 4003 Иван Симеонов Чернев 12.9663
8 4087 Антон Димитров Петков 10.6984
9 4015 Милена Димова Стефанова 9.2501
10 4026 Диян Иванов Донев 8.1551
11 4077 Яница Колева Иванова 6.1724
12 4045 Николай Тенев Колев 4.7279
13 4089 Веселин Иванов 4.2134
14 4088 Даниел Георгиев Митев 2.9294
15 4013 Петър Благоев Ранчев 2.9209
16 4030 Иван Георгиев Динев 1.6605
17 4095 Младен Денчев Денев 0.5836
18 4069 Веселин Иванов 0.0000
19 4065 Любомир Иванов Лунов 0.0000
20 7015 Людмила Тончева 0.0000
21 4090 Нанко Желев Добрев 0.0000
22 4040 Таня Тодорова Апостолова 0.0000