Bulgarian Bridge Federation

"Спортен клуб Бридж" - Добрич

IBN Състезател Годишно ело
Име и фамилия
1 6404 Валентина Атанасова Петрова 0.0000
2 6402 Драганка Атанасова Георгиева 0.0000
3 6414 Неделчо Стелиянов Кирчев 0.0000
4 6405 Николай Тончев Тончев 0.0000
5 6406 Паскал Христов Паскалев 0.0000
6 6401 Стефан Цонев Георгиев 0.0000