Bulgarian Bridge Federation

"Спортен клуб Тим К1"

IBN Състезател Годишно ело
Име и фамилия
1 0023 Иван Нанев 1.3142
2 0444 Марта Ангелова Николова 1.3017
3 2999 Виктор Аронов 0.0000
4 0082 Диана Димитрова Дамянова 0.0000
5 0333 Юлиян Йорданов Стефанов 0.0000