Bulgarian Bridge Federation

Извънредно Общо Събрание на ББФ

07.10.2014 / 00:00

УС на Сдружение „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ” свиква извънредно Общо събрание на членовете на 28.11.2014г., петък, в 13.30часа, което ще се проведе в гр. Любимец, комплекс "Боровете", бул. "Одрин" №1, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Сдружението; 2. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението.; 3. Други. (При постъпили нови предложения, дневният ред може да бъде променен (след гласуване) или допълнен по т.3 - Други.) При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 14.30ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Резултати