Bulgarian Bridge Federation

Нов Управителен съвет на ББФ

22.01.2015 / 00:00

На проведено  на 28 ноември 2014 г. в гр. Любимец Извънредно общо събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ" бе избран нов Управителен съвет в състав:

1. Тони Русев - Председател;

2. Теню Тенев - Заместник-председател и ресор "Младежки бридж";

3. Марта Николова - Изпълнителен директор;

4. Георги Стаматов - ресор "Международна дейност";

5. Колю Видев - ресор "Развитие на клубове";

6. Иван Нанев - ресор "Организационно развитие";

7. Илиана Христова - ресор "Контрол по изпълнение на програмата и финансовата дисциплина".

С решение на Софийски градски съд от 21.01.2015 г. новите членове стъпват официално в длъжност от днес.

 

Успех и ползотворна работа на целия екип!

 

Марта Николова

/ИД на ББФ/

22 януари 2015 г.

 

Резултати