Bulgarian Bridge Federation

Квалификации за Национален отбор "OPEN" за Евро 2018 г.

05.12.2017 / 00:00

РЕД

 за провеждане на квалификация за избор на национален отбор на България

категория OPEN 2018 за Европейско първенство в Остенде 2018

1.           Изисквания към състезателите

1.1.      До участие в квалификация за избор на национален отбор на България категория OPEN 2018 за Европейското първенство в Остенде 2018 се допускат състезатели, които отговарят на следните условия:

а)      състезателят трябва да притежава българско гражданство;

б)      състезателят е заплатил членския си внос за 2018 г.;

в)      състезателят не е участвал в национален отбор на друга държава след 01.01.2016 г.

г)       състезателят няма влязло в сила дисциплинарно наказание за неучастие в състезания към момента на регистрация и към момента на провеждане на квалификацията.

2.           Изисквания към отборите

2.1.      Всеки отбор за участие в квалификацията може да е съставен от 4 до 6 състезатели, отговарящи на изискванията по т. 1.1, като всеки от състезателите трябва да е изиграе поне 1/3 от броя игри във всяка фаза от състезанието, до която е достигнал отборът му.

2.2.      В случай на спечелване на квалификацията, съответният отбор се задължава самостоятелно да осигури финансирането на всичките си разходи, свързани с участието в Европейското първенство в Остенде 2018, като разходи за:

а)      престой на отбора;

б)      пътни разходи;

в)      екипи;

г)       медицински застраховки и др.

2.3.      Таксата за участие на национален отбор OPEN 2018 г. на Европейското първенство в Остенде 2018 г. в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) евро е за сметка и се заплаща от ББФ в предвидения от EBL срок.

 

3.           Такса за участие в квалификацията

3.1.      Всеки отбор следва да заплати такса за участие в квалификацията в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

3.2.      Таксата за участие се заплаща в срок не по-късно от крайната дата за регистрация за участие в квалификацията по следната банкова сметка в лева на Българска Бридж Федерация: ЦКБ АД Клон София Юг, BIC: CECBBGSF, IBAN: BG12 CECB 9790 10F7 0526 00.

3.3.      Таксата за участие е с административен характер и не представлява част от разходите на отбора за участие в Европейското първенство в Остенде 2018.

3.4.      Внесената такса за участие не подлежи на връщане, прихващане и не се възстановява независимо дали отборът участва или не участва в квалификациите след като бъде потвърдена регистрацията му по реда на т. 4.3.

 

4.           Регистрация за участие в квалификацията

4.1.      Регистрацията на отбор за участие в квалификацията се извършва чрез попълване на Регистрационен формуляр, който се изпраща по електронен път на office@bridge.bg. Към формуляра се прилага платежен документ за внесена такса за участие;

4.2.      Крайният срок за подаване на регистрационните формуляри е 27.12.2017 г.

4.3.      Българска Бридж Федерация потвърждава регистрацията за участие на всеки отбор в срок до 29 декември 2017 г. след извършване на проверка за:

а)           подаден в срок коректно попълнен регистрационен формуляр;

б)           постъпила в срок по сметка на Българска Бридж Федерация такса участие;

в)           изпълнение на условията по т. 1.1.

5.           Провеждане на квалификацията

5.1.      Квалификацията за избор на национален отбор на България категория OPEN 2018 за Европейското първенство в Остенде 2018 се провежда в периода 08 – 14 януари 2018 г.

5.2.      В срок до 04 януари 2018 г. въз основа на потвърдените регистрации за участие в квалификацията, Българска Бридж Федерация ще оповести:

а)           мястото на провеждане на квалификацията;

б)           график на провеждане на квалификацията;

в)           брой фази на квалификационното състезание и

г)            брой игри.

 

6.           Задължения на спечелилия отбор

6.1.      Съставът на националния отбор OPEN следва да е от 6 състезатели и играещ/неиграещ капитан и да бъде определен и потвърден в срок до 31.01.2018 г.

6.2.      Всеки състезател от националния отбор трябва да е участвал в квалификацията и да е изиграл поне 1/3 от броя игри за всяка фаза от състезанието, до която е достигнал отборът му.

6.3.      Поне 4 от състезателите в националния отбор OPEN трябва да са участвали в състава на отбора победител в квалификацията.

6.4.      При възникване на обстоятелства, възпрепятстващи националният отбор да участва на Европейското първенство в Остенде 2018 г. в състава, в който е спечелил квалификацията, се допуска смяна или допълване на до 1 двойка.

6.5.      Всяка необходимост от промяна или допълване в състава на националния отбор по точка 6.4. се извършва с решение на СС в състав:

а)         Тони Русев – Председател на УС на ББФ;

б)         Теню Тенев – Заместник-председател на УС на ББФ;

в)         Марта Николова – Изпълнителен директор на ББФ.

 

7.           В случай, че спечелилият отбор откаже да участва на Европейското първенство в Остенде 2018 или не състави национален отбор  по реда на т.6, Българска Бридж Федерация кани за участие класиралия се на второ място на квалификацията отбор и т.н.

Резултати