Bulgarian Bridge Federation

Нов Управителен съвет на ББФ

04.11.2019 / 00:00

 

На проведено  на 01 ноември 2019 г. в гр. Сливен Общо събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ" бе избран нов Управителен съвет в състав:

1. Елица Георгиева - Председател на УС;

2. Георги Първанов - Заместник-председател на УС;

3. Климентин Николчев - Изпълнителен директор;

4. Стоян Николов - член на УС

5. Живко Драганов - член на УС.

 

Протоколът от заседанието на Общото събрание предстои да бъде публикуван на сайта на ББФ и новият Управителен съвет да влезне в сила след решение на Софийски градски съд.

 

Успех и ползотворна работа на новия екип!

Резултати