Bulgarian Bridge Federation

Отлагане на държавните първенства през март

11.03.2020 / 00:00

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ“

Днес, 11.03.2020 г. от 11.00 ч., се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ („Федерацията”).

Членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следния дневен ред на заседанието:

  1. Вземане на решение за отлагане провеждането на етапите от Държавното първенство по бридж: Финал Зона Юг , Финал А група - Отборно и Финал Двойки 

По т. 1 от дневния ред:

Във връзка с регистрираните първи случаи на заразени с COVID-19 в три областни града в България и с цел намаляване риска от заразяване и превенция срещу разпространение на  вирусната инфекция, съобразно противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен  щаб,  членовете на Управителния съвет приеха с единодушие следните решения:

1.1. Отменя насрочената квалификация Финал на зона Юг на 20-22.03.2020г. във „Вила Юстина“, с.Устина, ул. „Никола Петков“ - 51 . Отлага провеждането на финала на зона ЮГ съобразно обстановката в страната. Новите дати да  бъдат оповестени своевременно  в сайта на Федерацията с достатъчно време за реакция на състезателите

1.2. Отменя насрочения финал на ДП двойки на 27-29.03.2020г. и отлага провеждането му съобразно обстановката в страната. Новите дати да  бъдат оповестени своевременно в сайта на Федерацията с достатъчно време за реакция на състезателите. 

               1.3 Отменя насрочения финал на ДОП (А група) на 02-05.04.2020г. и отлага провеждането му съобразно обстановката в страната. Новите дати да  бъдат оповестени своевременно  в сайта на Федерацията с достатъчно време за реакция на състезателите

               1.4. Възлага на Изпълнителния директор на Сдружението да публикува в сайта на Федерацията www.bridge.bg протокола от заседанието и взетото решение.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС беше закрито.

Елица Георгиева Чешитева ..........................................

Климентин Николайчев Николчев ..........................................

Георги Първанов Първанов               ..........................................

Живко Руменов Драганов ..........................................

Стоян Николаев Николов               ..........................................

Резултати