Bulgarian Bridge Federation

Отменане на ДОП и ДП Микс Двойки

03.11.2020 / 00:00

Заповед / 03.11.2020г.

 З А П О В Е Д

                                      от  03. 11. 2020г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в Р България и увеличаването  на регистрираните положителните случаи на COVID - 19 в страната, както и изразените опасения от капитаните на някои от класиралите се за Финала на ДОП 2020г. отбори относно сериозността на риска от заразяване,

                                             Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Отменям провеждането на Финала на ДОП за 2020г. на предвидените дати  12.11 -15.11.2020г.
  2. Отменям провеждането на Републиканското първенство Микс Двойки за 2020г. на предвидените дати 21.11 – 22.11.2020г.
  3. Призовавам  Организаторите на турнири под егидата на ББФ да се въздържат от провеждането на организирани масови мероприятия съобразно препоръките на Министерството на Здравеопазването и приетите заповеди от Областните  Оперативни щабове по места в отделни общини в страната. 

 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 03.11.2020г.

Настоящата заповед се издава в 2 /два/ екземпляра – по един за Председателя на УС на ББФ и за архива на Сдружение ББФ.

 

София,                                Изпълнителен Директор на ББФ……………..

03.11.2020г.                                                       /Климентин Николчев/

Резултати