Bulgarian Bridge Federation

Документи образци за клубовете спрямо ЗФВС

08.02.2021 / 00:00

Целият набор от образците може да намерите тук - https://drive.google.com/drive/folders/1MAS5OOS8gyzcTJOEobl_3HimSVfp0WOx
В папката "Стъпки в уебсайт на АП" може да видите конкретните стъпки за подаване на документи в уебсайта на Агенцията по вписванията.

Резултати