Bulgarian Bridge Federation

Регламент ДОП 2023

03.01.2023 / 00:00

Регламент за провеждане на ДОП 2023 - https://docs.google.com/document/d/1EbLPLtEgGZ-kotrR4v4LHw-el72UmwF-/view

Формуляр за записване - https://docs.google.com/document/d/1KpqP5fUw8hTjhhQnQaeLSA3XhUiW1vSU/vie

Записани отбори до момента - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I5ivqcguzjv_zrDhJSGYD_9BScUbb6Wo

СРОК ЗА ЗАПИСВАНАЕ 31.01.2023

Резултати