Bulgarian Bridge Federation

Александър Марков Великов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб по спортен бридж Димитровград" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Клуб по спортен бридж -Хасково" - -0.0929
3 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 0.0000
4 ББФ - Симултанни турнири - 7.1496