Bulgarian Bridge Federation

Неделина Величкова Караиванова


# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
1 ББФ - Симултанни турнири - 0.0000