Bulgarian Bridge Federation

Добрин Иванов Колев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Сливен" 11 0.4303