Bulgarian Bridge Federation

Злати Владимиров Георгиев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 Клуб по спортен бридж "Бонсист плюс" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Бридж клуб Сливен" - 4.0391
3 "Клуб по спортен бридж Димитровград" - 0.0000
4 "Клуб по спортен бридж - Стара Загора" - 15.7411
5 ББФ - Симултанни турнири - 2.4932