Bulgarian Bridge Federation

Ивелин Иванов Цавков


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 Бридж клуб “Албена” 0.0000