Bulgarian Bridge Federation

Владислав Димитров Славов


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Клуб за спортен бридж Перник" 0.0000
# Клубове, в чиито турнири е взел участие ELO
2 "Спортен клуб Тим К1" - 5.4324
3 "Спортен бридж клуб СЕРДИКА" - 2.3988
4 ББФ - Симултанни турнири - 4.0130