Bulgarian Bridge Federation

Румен Леонидов Маринчев


# Клубове, в които членува Ранг ELO
1 "Бридж клуб Плевен” 21 0.0000